Правила прийому до Державної організації

Правила прийому до Державної організації( установи, закладу)

«Заболотненське вище професійне училище №31 ім. Д.К.Заболотного»

На 2018-2019 навчальний рік

 

І. Загальна частина

 

1.1. До Заболотненського ВПУ №31 приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

1.3. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.  Прийом громадян до ВПУ №31 здійснюється для допрофесійної підготовки та здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • кваліфікований робітник;
 • молодший спеціаліст.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок субвенцій  з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6.  Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 1. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ВПУ №31 здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Заболотненського ВПУ №31, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ВПУ №31 на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником ВПУ №31 за погодженням зі структурними підрозділами з питань професійно-технічної освіти обласної державної адміністрації, не пізніше 1 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих для зарахування до ВПУ №31,оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 

 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ВПУ№31 доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

 • перелік професій, згідно з отриманою ліцензією АЕ №270365;
№ п\п Код за

ДКК України

Назва професії Види підготовки Ліценз. обсяг План державного замовлення
1 4112

4115

Оператор комп’ютерного набору

Секретар керівника(організації, підприємства,установи)

Первинна професійна підготовка 30 25
2 4121

 

4115

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Секретар керівника

(організації,підприємства,установи)

 

Первинна професійна підготовка 30 25
3 7233

 

8331

8322

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1», «В2», «ВЗ»)

Водій автотранспортних засобів

( категорії «С»)

Первинна професійна підготовка 30
4 6131 Робітник фермерського господарства Первинна професійна підготовка 30
5 7233

 

 

8331

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Тракторист-машиніст с/г виробництва

(категорії«А1», «А2», «В1»)

Первинна професійна підготовка

30
6 5122  Кухар Професійно – технічне навчання 30
7 6129

6141

Єгер

Лісоруб

Первинна професійна підготовка 30
8 7233

 

8322

Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування

Водій автотранспортних транспортних засобів (кат. «С»)

 

Первинна професійна підготовка

60

9 7233

 

 

8331

 

8233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Тракторист – машиніст с\г виробництва (кат. « А1», «А2», «В1»)

Водій автотранспортних засобів

(кат. «С»)

Первинна професійна підготовка 30 25
10 4112 Оператор комп’ютерного набору Професійно-технічне навчання 30
11 8321 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») Професійно-технічне навчання 60
12 5122

7412

Кухар

Кондитер

Первинна професійна підготовка 30 25
13 8263

7433

 Швачка

Кравець

Первинна професійна підготовка 30
14 7212

7213

Електрозварник ручного зварювання

 

Рихтувальник кузовів

Первинна професійна підготовка 30
15 4121 Офісний службовець (бухгалтерія) Первинна професійна підготовка 60 50
16 4221 Агент з організації туризму Первинна професійна підготовка 30
17 8211 Токар Первинна професійна підготовка 30
18 5169

6141

Єгер

Лісник

Первинна професійна підготовка 30 25
19 8331

 

 

7233

Тракторист-машиніст с/г виробництва(категорія «А»)

Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування

Первинна професійна підготовка 60 25
20 4115 Секретар керівника ( організації, підприємства, установи ) Первинна професійна підготовка 30
 • перелік спеціальностей згідно отриманої ліцензії АЕ № 527601
№ п/п Шифр та найменування галузі знань Код та назва спеціальності Ліценз. обсяг План регіонального замовлення Термін дії ліцензії
1 18 Виробництво і технології 181 Харчовітехнології 30 12 01.07.2019
2 20 Аграрні науки та продовольство 208 Агроінженерія 30 12 01.07.2019

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника, що завершив навчання на III ступені за обраною спеціальністю – «молодший спеціаліст»

 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією : базова чи повна загальна середня освіта; за спеціальністю ; документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти );
 • зарахування на допрофесійну підготовку та для навчання на І ступені ПТО не вимагає наявності у вступника базової чи повної загальної середньої освіти;
 • плановані обсяги прийому визначені у ліцензіях;
 • навчання ступеневе;
№ п\п Код за

ДКК України

Назва професії Термін навчання Форма навчання
1 4112

4115

Оператор комп’ютерного набору

Секретар керівника(організації, підприємства,установи)

На базі базової з отриманням повної загальної середньої освіти – 3 роки Денна
2 4121

 

4115

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Секретар керівника

(організації,підприємства,установи)

 

На базі базової з отриманням повної загальної середньої освіти – 3 роки

На базі базової без отримання повної загальної середньої освіти – 2 роки

Денна
3 7233

 

8331

8322

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1», «В2», «ВЗ»)

Водій автотранспортних засобів

( категорії «С»)

На базі базової з отриманням повної загальної середньої освіти – 3 роки Денна
4 6131 Робітник фермерського господарства На базі базової з отриманням повної загальної середньої освіти – 3 роки

На базі базової без отримання повної загальної середньої освіти – 2 роки

Денна
5 7233

 

 

8331

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Тракторист-машиніст с/г виробництва

(категорії«А1», «А2», «В1»)

На базі базової з отриманням повної загальної середньої освіти – 3 роки

 

Денна
6 5122 Кухар На базі базової без отримання повної загальної середньої освіти – 27 тижнів Денна
7 6129

6141

Єгер

Лісоруб

На базі базової з отриманням повної загальної середньої освіти – 3 роки

На базі базової без отримання повної загальної середньої освіти – 2 роки

Денна
8 7233

 

8322

Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування

Водій автотранспортних транспортних засобів (кат. «С»)

На базі повної загальної середньої освіти – 1 рік Денна
9 7233

 

 

8331

 

8233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Тракторист – машиніст с\г виробництва (кат. « А1», «А2», «В1»)

Водій автотранспортних засобів

(кат. «С»)

На базі базової з отриманням повної загальної середньої освіти – 3 роки

На базі базової без отримання повної загальної середньої освіти – 2 роки

Денна
10. 4112 Оператор комп’ютерного набору На базі повної загальної середньої освіти – 1 рік Денна
11. 8321 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») На базі повної загальної середньої освіти – 2 місяці Денна
12. 5122

7412

 Кухар

Кондитер

На базі базової з отриманням повної загальної середньої освіти – 3 роки Денна
13. 8263

7433

 Швачка

Кравець

На базі базової без отримання повної загальної середньої освіти – 2 роки Денна
14. 7212

7213

Електрозварник ручного зварювання

Рихтувальник кузовів

На базі повної загальної середньої освіти – 1 рік Денна
15. 4121 Офісний службовець (бухгалтерія) На базі базової з отриманням повної загальної середньої освіти – 2,5 роки

На базі базової без отримання повної загальної середньої освіти – 1 роки

Денна
16. 4221 Агент з організації туризму На базі базової без отримання повної загальної середньої освіти – 7 місяців Денна
17. 8211 Токар На базі базової з отриманням повної загальної середньої освіти – 2,5 роки Денна
18. 5169

6141

Єгер

Лісник

На базі базової без отримання повної загальної середньої освіти – 2 роки Денна
19. 8331

 

 

7233

Тракторист-машиніст с/г виробництва(категорія «А»)

Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування

На базі базової з отриманням повної загальної середньої освіти – 3 роки

На базі базової без отримання повної загальної середньої освіти – 2 роки

Денна
20 4115 Секретар керівника ( організації, підприємства, установи ) На базі базової без отримання повної загальної середньої освіти – 2 роки Денна

 Підготовка робітників високого рівня кваліфікації та молодших спеціалістів

п\п

Назва професії Термін навчання Форма навчання
1 5122 Кухар 3,4 розрядів; 7412 Кондитер 3 розряду (ІІ ступінь)

 

 

 

 

5122 Кухар 5розряду;

Молодший спеціаліст за спеціальністю 181 «Харчові технології» (ІІІ ступінь)

На базі базової з отриманням повної загальної середньої освіти – 3 роки (ІІ ступінь)

 

2 роки (ІІІ ступінь)

 

Денна
2 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1,2, 3 розрядів;8331 Тракторист – машиніст с\г виробництва кат. « А1», «А2», «В1» 8322Водій автотранспортних засобів

кат. «С» (ІІ ступінь)

 

8331 Тракторист – машиніст с\г виробництва кат. « В2», «В3»

Молодший спеціаліст за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (ІІІ ступінь)

На базі базової з отриманням повної загальної середньої освіти – 3 роки (ІІ ступінь)

 

 

2 роки (ІІІ ступінь)

 

Денна
 • на навчання приймаються особи чоловічої та жіночої статі, не старші 23 років, які за станом здоров’я – згідно висновку медичної комісії-придатні для керування транспортними засобами, роботи на тракторах, комбайнах, інших сільгоспмашинах, електронно-обчислювальній техніці та на підприємствах громадського харчування;
 • на навчання зараховуються вступники, які успішно пройшли вступний іспит з української мови та фахового вступного випробування ( математика, фізика , хімія);
 • вступники, які успішно пройшли фахове випробування, зараховуються на денну форму навчання за обраними професіями (спеціальностями) до 15 вересня ;
 • вступники мають право оскаржити результати вступних випробувань директору ВПУ № 31;
 • приймальна комісія працює щоденно з 8.00 до 17.00год.
 • вихідний день – неділя;
 • учні забезпечуються гуртожитком; проходження медичного огляду вступників до ВПУ №31 є обов’язковим (за формою 086) у зв’язку з тим, що навчальний заклад проводить підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.
 • Строк проведення прийому на навчання встановлюється з 01 червня до 15 вересня 2018 року відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.
 • Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю): базова та повна загальна середня освіта; документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня).

III. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ВПУ №31, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).
 • вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 1. Умови прийому
 • Прийом до ВПУ №31 проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;
 • Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.
 • Учні ВПУ№31 та інших професійно-технічних навчальних закладів, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору за рейтинговим списком вступників.
 • Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” у навчальних закладах III атестаційного рівня здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник” відповідного напряму (спеціальності).

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України “Про професійно-технічну освіту”.

 • Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.
 1. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано таке право;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);
  • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
  • особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
  • особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надано таке право;
  • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 “Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах”;
  • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.
  • Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
  • Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ВПУ №31.
  • У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
  • Зарахування до ВПУ №31 здійснюється наказом директора .
  • Після конкурсного відбору зарахування до ВПУ №31 може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
  • Зарахування до ВПУ №31 на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.
 1. Прикінцеві положення

 

 • Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) навчальний заклад може проводити додатковий прийом.
 • Особам, які не зараховані до ВПУ №31, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше, ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
 • Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
 • Контроль за дотриманням Правил прийому до Заболотненського вищого професійного училища №31 ім. Д. К. Заболотного здійснюється Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

 

Розглянуто на засіданні педагогічної ради

(протокол № 3 від 30.11.2017 року )